default_mobilelogo
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΧΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

·         Γονείς προσχολικής

 Γνωρίζοντας ότι η προσωπικότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου θεωρούμε πολύ σημαντική την πρώιμη παρέμβαση, την παρέμβαση δηλαδή σε παιδιά μικρής ηλικίας με ενδιάμεση ομάδα στόχο τους γονείς τους. Η πρώιμη παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική καθώς επιτυγχάνεται η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση συμπεριφορών που θα μπορούσαν δυνητικά να εξελιχθούν σε περισσότερο σοβαρές συμπεριφορές στο μέλλον. (NIDA, 2003).Αναγνωρίζοντας, λοιπόν,  τη σημαντικότητα των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης το Κέντρο Πρόληψης συνεργάζεται με  γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.

·         Γονείς σχολικής

Οι γονείς εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους και κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Συνεχίζουν να αποτελούν τα βασικά πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους και είναι από αυτούς που υιοθετούν τα παιδιά τις προσωπικές αξίες, στάσεις και κανόνες που τα επηρεάζουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κύριο στοιχείο βέβαια αυτής της φάσης είναι η επαφή του παιδιού με το Δημοτικό , ένα σχολείο με υποχρεώσεις από την πλευρά του μαθητή και απαιτήσεις από την πλευρά των γονιών και των δασκάλων, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική κατάσταση όσο και τη συμπεριφορά  του παιδιού και του γονιού. Για όλους τους παραπάνω λόγους η παρέμβαση σε γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

·         Γονείς εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο στη ζωή του ατόμου. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας, για να επεξεργαστεί ο νέος ζητήματα ταυτότητας (συναισθηματικού, σεξουαλικού, πνευματικού και κοινωνικού περιεχομένου) για το ποιός είναι σχέση με τους φίλους, το άλλο φύλο, τους γονείς, την ευρύτερη κοινότητα. Σ’ αυτήν την ηλικία γίνεται μια βασική διεργασία, διαδικασία του περάσματος από την εξάρτηση στην αυτονομία, από την παιδικότητα στην ενηλικίωση και κάνει τους γονείς να αισθάνονται μπερδεμένοι, αμήχανοι και ανήμποροι να διαχειριστούν καταστάσεις ανυπακοής, θυμού και αμφισβήτησης.

  Το Κέντρο Πρόληψης αναγνωρίζοντας το ρόλο του γονιού ως μοναδικό, για τον οποίο δεν εκπαιδεύεται, δεν προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις και ευθύνες που αυτός συνεπάγεται, αλλά βασίζεται στην αγάπη, το ένστικτο και τον αυτοσχεδιασμό επικεντρώνεται στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη των γονιών σε θέματα που τους αφορούν.

Το Κέντρο Πρόληψης αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του σχολείου ως προστατευτικού παράγοντα ενάντια σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, και επικεντρώνει τα προγράμματά του σε ενημερώσεις οι οποίες αφορούσαν τη σχολική κοινότητα και έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.Το σχολικό πλαίσιο επηρεάζει και διαμορφώνει το άτομο. Μετά το οικογενειακό περιβάλλον το παιδί θα ενταχθεί στους κόλπους της σχολικής κοινότητας, και μέσα από τη σχέση που θα δημιουργήσει με τους Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, συμμαθητές του θα αποκτήσει πιο σαφή εικόνα για τον εαυτό του, θα ταυτιστεί υιοθετώντας στάσεις και συμπεριφορές. Αναγνωρίζεται πια, πως στόχος του σχολείου δεν είναι μόνο η μετάδοση θεωρητικής γνώσης αλλά η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του ατόμου. Φυσικά για να υπάρξει αποτέλεσμα, πρέπει να επικεντρώσουμε τις δράσεις, και να ¨δουλέψουμε¨ με το σχολείο ως σύστημα, όπου τα μέρη που το αποτελούν βρίσκονται σε συνεχή και διαρκή αλληλεπίδραση. Η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών σε ζητήματα που αφορούν την έκφραση, το διάλογο, την κατανόηση, την ενθάρρυνση, την πρωτοβουλία, είναι η βάση και το θεμέλιο για τη δημιουργία ενός ¨Προληπτικού Σχολείου¨.
gallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallery

Στη διάρκεια της εφηβείας, τα άτομα υποβάλλονται σε έντονες αλλαγές που αφορούν τόσο τη βιολογία τους, όσο και τον εσωτερικό τους κόσμο του ψυχισμό τους.Στην περίοδο αυτή της ζωής τους, δεν είναι ούτε παιδιά, ούτε ενήλικες, αναζητούν τρόπους να δηλώσουν την αυτονομία τους, να διαφοροποιηθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, να αποκτήσουν προσωπική παρουσία. Ακόμη η ανάγκη τους για αναγνώριση από την ομάδα των συνομηλίκων μπορεί να τους οδηγήσει σε κινήσεις εντυπωσιασμού, χωρίς εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους.Άλλωστε το σπάσιμο των ορίων και η αμφισβήτηση της κάθε μορφής εξουσίας που τους επιβάλλεται ερήμην τους είναι πρόκληση για την εφηβική ηλικία. 

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη με βάση τα παραπάνω να καλλιεργήσουμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε οι νέοι να αποκτήσουν γνώσεις, ενημέρωση, αλλά και δεξιότητες και τεχνικές οι οποίες θα αποδυναμώσουν αιτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.Είναι σημαντικό να πάρει ο έφηβος το μήνυμα της ατομικής ευθύνης γι αυτά που συμβαίνουν και τον απασχολούν. Η οποία βέβαια ατομική ευθύνη συνοδεύεται από ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • Διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 51100, Γρεβενά
  • Τ: Γραμματεία: 2462087090
       Επιστημονικό Προσωπικό: 2462087092
  • F: 2462087090
  • Ε: kporizontes@yahoo.gr

Gallery